O MNIE

Jedną z najważniejszych wartości, chronionych Konstytucją, są dobra osobiste każdego człowieka. Każdy z Nas ma prawo do ochrony swoich praw i wolności. Państwo i jego organy, mogą ingerować w te prawa, spełniając określone warunki, dzięki czemu możliwa staje się realizacja obowiązków i zadań.

Jednakże każdy, komu pozwala się na ingerencję w prawa i wolności człowieka, musi mieć świadomość wagi i odpowiedzialności za ich naruszanie.

Powinna ona opierać się na przesłankach, jakie wartości i zasady to definiują, jakie prawa przysługują każdemu z Nas, gdy umożliwi się ingerencję w sferę prywatną, możliwości sprawowania kontroli nad podejmowanymi działaniami w sferze prywatności oraz rozliczanie z tych działań.

Zatem odpowiedzialne działania i odpowiednie procedury są podstawą akceptacji, w określonych warunkach, ingerencji w sferę prywatności i wolności każdego z Nas.

Motto „ORDO NOTITIA” w zakresie prowadzonej działalności brzmi:

„Odpowiedzialne Rozporządzanie Danymi Osobowymi”

Dariusz Florek